Ny løsning for utsending av varsler

Buskerud fylkeskommune har innført et nytt system for utsending av varselbrev til elever

Det gjelder to typer varsler:
a)      varsel om mulig nedsatt karakter i orden eller atferd
b)      varsel om ikke å få vurdering i fag

Tidligere har disse varslene blitt sendt ut i papirform, nå blir de sendt digitalt. For nærmere detaljer, se Informasjon om ny løsning for utsending av varselbrev til elever. 

Ordningen ble innført fra og med 28. mars 2017.
Vi tror dette blir en god ordning, og håper dere også vil oppleve det slik.

Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål.


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 7. juli 2017.