Operasjon dagsverk 3. november

Her får du informasjon om ulike måter å betale, og få betalt for jobben, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker (elev)

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Torsdag 3. november er dagen da elever jobber et dagsverk i stedet for å gå på skolen. I år er prosjektet rettet mot Colombia.

Sjekk hjemmesiden til OD

Her kan du lese om hvordan du kan betale eller få betalt for jobben (PDF)


Publisert 3. november 2016, oppdatert 7. juli 2017.