Skolebesøk

Leder for hovedutvalget for utdanning og Fylkesutdanningssjefen møtte ledergruppen og elevrepresentanter

Leder for hovedutvalget for utdanning Sissel Urke og Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås, var på skolebesøk her 27. september. De møtte rektor Unni Aadalen, ledergruppa, hovedtillitsvalgte og tre representanter fra elevrådsstyret: Fredrik Mathiassen, Kevin Johnsen og Signe Høie (elevrådsleder)


Publisert 5. oktober 2016, oppdatert 7. juli 2017.