Informasjon om skolestart

Første skoledag er mandag 21. august. Informasjon om når de forskjellige klassene skal møte, finner du her

Vg1: Møter til individuelle oppstartsamtaler med kontaktlærer 21. og 22. august. Brev sendes hver enkelt elev. I dette brevet er det informasjon om skolen, blant annet et kvitteringsskjema som du må ta med ferdig underskrevet på oppstartsdagen.

Vg2: Mandag 21. august kl. 08.35

Vg3: Mandag 21. august kl. 08.35

Vi ønsker deg velkommen til St. Hallvard vgs


Publisert 7. juli 2017, oppdatert 7. juli 2017.