VIP-dagen - om psykisk helse

Det har vært VIP-uke for alle VG1-klassene. VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse inn i skolen.

Torsdag 16. mars 2017 var det felles foredrag av psykolog Wibeke Hansteensen fra Helseteamet og lærer og MBSR-Teacher (student NTNU), Litz Akervold.

Wibeke og Litz tok for seg temaer som mestringsstrategi og oppmerksomt nærvær.

I forkant av foredraget hadde elevene i uke 10 og 11 arbeidet med elevheftet «Livet og sånn».

VG1-klassene hadde også utarbeidet spørsmål til Helseteamet. Spørsmålene ble besvart av både helsesøster, psykiatrisk sykepleier, PPT og BUP i små grupper.

I lunsjen etterpå var det stands i aulaen med Ungdomshjelpen, Uteteamet/Ungdomstorget.

Kontaktlærer eller faglærer fulgte klassen sin gjennom hele økten.  

Alt ble organisert av VIP-koordinator Anne Mølsted-Andersen og leder av elevtjenesten Knut Gilhuus.

Tekst: Litz Akervold


Publisert 17. mars 2017, oppdatert 7. juli 2017.