Veien til sørlandet

Vinnertur for de som skrev den beste artikkelen etter ungdomsseminaret på Union Scene - «Veien til fornybarsamfunnet».

Det var Signe Høie, Håvard Aarvik Hansen, Ingeborg Malmer Eikeland og Mathias Helgesen som vant fra St. Hallvard vgs, pluss en gruppe fra Drammen vgs. De fikk en busstur til Sørlandet. Første stopp var Returkraft i Kristiansand, «søppelforbrenningsannlegg».

Det var overnatting på Lista Fyr, med påfølgende dag hvor vi så på ringmerkingsaktiviteten på Lista Fuglestasjon. Deretter var det tur til vindmølleparken ved Lista vindkraftverk. Andre natt bodde vi ved Grand Hotel i Flekkefjord med miniseminar og omvisning i Flekkefjord med ordføreren. Siste dag var det stopp ved landanlegg for kraftkabel til Nederland før bussen returnerte til Drammen.

Tekst: Hans Petter Rømme

 


Publisert 27. september 2016, oppdatert 7. juli 2017.