ESA romteknologi - elevforsøk

Fysikk 2. klasse testet åtte ulike materialer for å vurdere hvilket stoff som er best egnet til å bygge romfartøy av.

Elevene fikk små kuber med materialprøver av åtte forskjellige materialer.

Elevene undersøkte blant annet:

  • Massetetthet: fordi det krever utrolig mye drivstoff å skyte opp romfartøy så må de være så lette som mulig
  • Hvor godt materialene leder strøm: Dette er viktig for at ladning ikke skal samle seg opp på ett sted på romfartøyet, det kan skape gnister som skader elektrisk utstyr. Dette ble testet ved å koble materialprøvene inn i en elektrisk krets og måle strømmen.
  • Hvor godt materialene leder varme: Det er store temperaturforskjeller mellom dag- og nattsiden av jorda når man er utenfor atmosfæren, og fartøyet må klare å utligne forskjellene. Dette ble testet ved å legge materialene på en petriskål med varmt vann, og legge termisk papir (skifter farge når det blir varmt) på materialprøvene, slik at vi tydelig kunne se hvilket materiale som ledet varme raskest
  • Hvordan de oppfører seg i en kollisjon: Romfartøy treffes stadig vekk av mikrometeoritter, og ytterveggene må absorbere mest mulig energi fra disse sånn at de ikke kommer gjennom ytterveggene og skader utstyret på innsiden

 

Det beste materialet elevene testet var aluminium, som er lett, leder strøm og varme, og er middels god til å absorbere energi. Det brukes mye aluminium i romfartøyer, men ofte forskjellige aluminiumslegeringer, for å få enda bedre egenskaper enn ren aluminium har.

 Tekst: Ingvild Lundanes

 Ingvild Lundanes


Publisert 22. juni 2018, oppdatert 22. juni 2018.