Eksamenstrekk muntlig 4. juni

Offentliggjøring av eksamenstrekk mandag 4. juni muntlig- og muntlig praktisk eksamen

Vg1: Elever møter i klasserommet som vanlig til undervisning. Elever som har blitt trukket ut, blir orientert i klasserommet klokken 0900.


Vg2: 2DAA, 2DRA, 2MUA, 2IDA: Møter i klasserommet som vanlig. Elever som har blitt trukket ut, blir orientert i klasserommet klokken 0900.


Vg2, studiespesialiserende: Elever som ikke har blitt trukket ut til eksamen, møter i aulaen klokken 0900. NB! Elever som har allerede har hatt skriftlig eksamen, skal ikke møte i aulaen.


Vg3, studiespesialiserende: Ingen varsling av trekk bortsett for de elevene som allerede har fått beskjed om at de må møte.


3MUA: Møter i klasserom som vanlig. Trekk offentliggjøres der klokken 0900.


3DAA, 3DRA, 3IDA: Ingen offentliggjøring av trekk på mandag.


Publisert 1. juni 2018, oppdatert 1. juni 2018.