Frisør legges ned ved St. Hallvard vgs.

Hovedutvalget for utdanning hadde i møte 19. april, sak om dimensjonering av skoletilbudet h-2018 til behandling. Søkertallene er slik at noen klasser nedlegges, noen overføres/konverteres, og noen opprettes.

I år ble vi dessverre berørt slik at frisør legges ned. Elevene blir overført til Åssiden vgs. Søkertallene totalt for frisør har vært for lave, selv om behovet i markedet er stort.
Det ble gjort en hederlig innsats for å opprettholde tilbudet, men det ble med en mindretallsoppslutning i hovedutvalget. 

 

Slik blir det nye skoletilbudet 2018-2019, vedtatt av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud

 


Publisert 7. mai 2018, oppdatert 7. mai 2018.