Her er tidspunkter for innlevering av skolebøker

Vg3 leverer 18. juni, Vg2 og frisør leverer 15. juni og Vg1 leverer 19. juni

Merk tid og sted for når du skal levere: (Klassen går samlet med lærer)

Vg3 18. juni (PDF)

Vg2 15. juni (PDF)

Vg1 19. juni (PDF)

Alle bøker skal leveres inn:

-Selv om du har samme fag neste år

-Selv om bok har gått ut og du ønsker å beholde den- lever inn først - så får du boka med deg etterpå.

-Ønsker du å lese noe i sommer, må du først levere inn boka, så kan du låne den for sommeren.

-Utvekslingsstudent neste skoleår? Snakk med biblioteket om lån.

NB.- Husk at kalkulatorer, bordtennisracketer og biblioteksbøker også skal innleveres!

 Husk å tømme skapet. Bøker som ikke blir levert inn innen fristen blir fakturert.

Hvis du ikke kan være til stede den aktuelle dagen, må du avtale innlevering med biblioteket.


Publisert 7. juni 2018, oppdatert 7. juni 2018.