Klage på karakterer 2018

Klage på skriftlig eksamen.

Klager i følgende fag kan hurtigbehandles: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, kommunikasjon og kultur, treningslære, engelsk, fransk, tysk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, psykologi og historie og filosofi. 

Klagen må leveres på eget skjema i resepsjonen innen

Mandag 25.juni 2018 kl. 15.30

Hurtigklagebehandling gjennomføres i uke 26 i alle fag.

Vanlig klagefrist: Fredag 6. juli 2018

 

Klager som ikke hurtigbehandles, er ferdigbehandlet innen 9. september 2018

Klageskjema leveres ut i resepsjonen eller lastes ned fra skolens hjemmeside. (Velg fanen Elever og foresatte og deretter skjemaer.)

Det understrekes at det er viktig å rådføre seg med faglærer før klagen sendes.

Karakteren kan både heves og senkes ved klage.

Standpunktkarakterklage:

Klagefristen for standpunktkarakter er:

10 dager fra da du kunne ha gjort deg kjent med karakterene på Skolearena

det vil si   For Vg3: 18. juni 2019  kl. 0900

                 For Vg1 og Vg2: 25. juni   kl. 0900

 

Klagen leveres på eget skjema som deles ut i resepsjonen, eller lastes ned fra skolens hjemmeside. Før du eventuelt leverer en klage, bør du be faglærer om en begrunnelse for karakteren du har fått.

 


Publisert 1. juni 2018, oppdatert 18. juni 2018.