Konferanse i internasjonal politikk

St. Hallvards årlige konferanse i internasjonal politikk gikk av stabelen fredag 26. januar

Politikkelevene fra St. Hallvard arrangerer konferanse for elever fra vår skole og fra Drammen vgs., og Røyken vgs. Elever fra de tre skolene som har vært med på Europeisk ungdomsparlament hadde ulike lederroller. Blant temaene som ble tatt opp var mikroplast i havet, skatteparadiser og vekst i høyreekstremisme i Europa. Elevene jobbet med temaene i komiteer og la frem sine resolusjoner for generalforsamlingen. Debatten ble ledet av presidentskapet som besto av Emil Sønsteby (3std) og Sebastian Hagel (Drammen vgs.). Tre av resolusjonene ble vedtatt, mens generalforsamlingen mente de to siste ikke kunne bli vedtatt slik de ble lagt frem.

Tekst og bilder: Reidar Madsen


Publisert 29. januar 2018, oppdatert 30. januar 2018.