Rettslære i praksis

Elever i rettslære fikk prøve seg i en rettssak der alle hadde roller og skulle behandle en konstruert voldssak.

Dramasalen var gjort om til en rettssal og elevene virket som dommer, meddommer, advokat, aktor, tiltalt osv. i en voldssaken som dreide seg om en mann som hadde slått ned en annen.

 

"Meddommer" Sigurd Jensen (2STE)

 

Sigurd (på bildet) var meddommer og synes det var morsomt å få innblikk i hvordan en rettsak fungerer - hva de ulike rollene sin oppgave er. Det var lærerikt, sier han.

-Hva ble utfallet av rettsaken?

- Han ble dømt til betinget fengsel og bot!

 Se flere bilder fra rettssaken her:


Publisert 12. mars 2018, oppdatert 13. mars 2018.