St. Hallvard-elev i rolle på Nationaltheateret

Ole Magnus Hegge i 3. klasse Drama, deltok i et dialogprosjekt om miljøet på selveste Nationaltheateret i Oslo

Oppsetningen med navnet "Jeg vil høre havet" handler om klima og miljø. Hensikten er å bevisstgjøre folk om å ta vare på miljøet. Ole Magnus forteller at budskapet kan oppsummeres slik: Det finnes bare en klode.

Dialog med publikum

Forestillingen involverer publikum på en ny måte ved at de i forkant skriver på en lapp hva de ønsker en endring på - i miljøsammenheng - og legger det i en boks. I løpet av stykket tar skulespillerne lappene opp og leser opp det som står der og skaper dialog. Publikum blir blant annet utfordret på å komme med eksempler på ting som er laget av plast.

Etter visningen er det samtale med publikum. Ole Magnus: Vi hadde gode samtaler med de som var der, jeg har inntrykk av at flere tok det med seg videre til arbeidsplassen sin, avslutter Ole Magnus.

Det vurderes nå om "Jeg vil se havet" skal settes opp på nytt eller eventuelt komme på programmet til den Kulturelle Skolesekken.

Se flere bilder:


Publisert 1. desember 2017, oppdatert 17. januar 2018.