Amal Aden besøkte skolen!

2STD og 1STA fikk møte den kjente menneskerettighetsforkjemperen og forfatteren Amal Aden. Hun kan kanskje sies å være en brobygger mellom kulturer og holdt spennende og inspirerende foredrag.

Med glødende engasjement og lett humoristisk fortellerstil tar den kjente forfatteren opp alvorlige tema som gjelder ungdom og utfordringer med dobbel kulturbakgrunn. Nesten hundre elever fikk høre foredraget 2. mai. Aden snakker lett om de "vanskelige" temaene: fordommer, rasisme, negativ sosial kontroll og kjærlighet på tvers av kultur og kjønn. Hun brenner for at alle skal leve sammen i et flerkulturelt samfunn hvor det ikke spiller noen rolle hvilken kultur man opprinnelig tilhører. Aden har selv bakgrunn fra Somaila og oppfordrer ungdommen til å stå imot press fra familie og kultur og samtidig være en venn og støttespiller for andre, enten man har etnisk norsk bakgrunn eller minioritetsbakgrunn.

Denne våren har Aden holdt elleve foredrag eller dialogmøter i Buskerud på ungdoms- og videregående skoler samt voksenopplæringen. Temaet er negativ sosial kontroll og foredraget starter med en tolv minutter lang film som handler om 16 år gamle Amira som står i spennet mellom det «norske» og forventninger fra foreldre. Dette danner grunnlaget for å ta opp de utfordringene som svært mange unge opplever i dag. Ett av temaene er spredning av rykter som for noen unge kan få store konsekvenser.

Besøket er gjort mulig av Gjensidigestiftelsen i Buskerud, prosjektet heter Norsk Nok og har vært finansiert av IMDi i forbindelse med arbeid mot negativ sosial kontroll. 

 

Leder for elevtjenesten Knut Gilhuus og Amal Aden

Tekst: EQuality/Bjørn Bangvoll/St. Hallvard vgs.


Publisert 3. mai 2019, oppdatert 14. august 2019.