Den kulturelle skolesekken: «Mine brødre» - presentasjon av boka om oppvekst og radikalisering

Kan du være norsk og muslim? Har du tilhørighet i hjemlandet eller Norge? Er du norsk hvis du har norsk pass? Dette er noen av spørsmålene som dukker opp i dialog med forfatter Adel Kahn Farooq, etter at han presenterer sin første utgivelse.

Disse elevene fra 1STB gikk rett til biblioteket for å låne boka, fra venstre: Michael, Vegard, Mohammed, Martin, Mustafa og Jaswant.

Alle Vg1-elever fikk møte den karismatiske forfatteren av boka med et brennaktuelt tema, nemlig radikalisering av ungdom og det å vokse opp med to ulike kulturer.

Forfatteren leste fra boka, viste en animasjon og fortalte litt om seg selv og egen bakgrunn fra Oslo øst med muslimske foreldre fra Pakistan og en oppvekst med etniske nordmenn og folk med røtter fra mange ulike deler av verden. Det ble tegnet et bilde av flerkulturelle deler av Oslo som trygge og fine steder å vokse opp- og langt bedre enn sitt rykte. Han involverte publikum på en uformell måte med spørsmål og refleksjoner om tilhørighet og identitet, som gjorde det spennende å følge med.

Kort fortalt:

Boka handler om en norsk-pakistansk gutt fra Oslos østkant som opplever utenforskap og fordommer blant etniske nordmenn, spesielt etter terrorangrepet i Paris. Etter noen uheldige hendelser med jenta han er forelsket i, kompiser og de hjemme, finner han tilhørighet og brorskap han savner i muslimen Abdullah og det radikaliserte muslimske miljøet han etter hvert blir en del av. Forfatteren forklarer gjennom historien hvorfor (noen) blir radikalisert samtidig med at han forsvarer Islam som en ikke-voldelig religion.

Elevene: En tankevekker

Martin 1STB:  Jeg synes presentasjonen var spennende og reflektert om hvordan det er å vokse opp i et flerkulturelt miljø. Det handler også om å være et medmenneske og hvordan man behandler hverandre.

Jaswant 1STB: Jeg er ikke muslim (men indisk bakgrunn) og kjente meg igjen i mye av det han sa med å være «utlending» i Norge, og det med at moren til hovedpersonen ser på såpeopera fra hjemlandet.

Michael 1STB: Selv om vi har vokst opp i Norge har vi en egen «connection» med andre utlendinger, uansett om de er muslimer eller ikke. Det er fordi vi har til felles at vi skiller oss ut fra etniske nordmenn på grunn av hudfarge. Jeg kjente meg godt igjen i mye av det han sa.

Boka finner du på skolebiblioteket (litt ventetid nå)

 

Adel Khan Farooq gjorde en glimrende jobb med å presentere boka.


Publisert 20. september 2018, oppdatert 14. august 2019.