FN-rollespill for Vg1

-Vi er FN-skole og dette er noe vi får som en del av medlemskapet, sier Preben Kjelsrud, leder for språk og samfunnsfag. Alle Vg1-elever på studiespesialiserende deltok på FN-debatten om konflikten i Jemen.

Lær om FN på en annerledes måte!

-Ved å la elevene selv utgjøre landene i FNs sikkerhetsråd, vil de få en helt ny forståelse av hvilke utfordringer FN står overfor, står det på FN Undervisning.no

Konflikten i Jemen

Det er andre gangen vi har arrangert dette sammen med representanter fra FN-sambandet. Elevene får brukt kunnskapen om politikk og internasjonale forhold i praksis. De har jobbet med konflikten i Jemen og hvordan FN og Sikkerhetsrådet jobber. Alle er delt i grupper som representerer ulike land og de må på forhånd sette seg inn i hvordan det landet forholder seg til konflikten. Målet er at sikkerhetsrådet skal komme til enighet eller få vedtatt en resolusjon.

Mattias 1STA, talte Saudia-Arabias sak. Han synes det er moro at elevene var så engasjerte.

Syver i 1STB er samfunnsinteressert og synes det kan være utfordrende å sette seg inn i hva et land mener om konflikten, og det å argumentere for det landet særlig hvis du selv ikke er enig. Jeg synes jeg lærte mer om konfliken og sikkerhetsrådet.

Representantene fra FN-sambandet som var møteledere: Madeleine Hesstvedt Solstad og Kjetil Nordahl.

 

Se flere bilder her: (Klikk på selve bildet)


Publisert 28. mai 2019, oppdatert 14. august 2019.