Felles planleggingsdag for 3 videregående skoler

Over to hundre deltakere fra Eiker-, Drammen-, og St. Hallvard vgs., møttes på St. Hallvard 16. november til en innholdsrik dag med kulturelt innslag, foredrag, mingling, lunch, gruppearbeid, planlegging og forhåpentlig inspirasjon og ny giv!

Tre rektorer ønsket velkommen!

På bilde fra venstre: Rektor på Eiker vgs, Jan Helge Russnes, foredragsholder Pia Elverhøi, rektor på Drammen vgs, Kristine Novak og rektor på St. Hallvard vgs, Unni Aadalen.

Temaet for dagen var ny overordnet del av læreplanverket - og framtidas skole.

Pia Elverhøi var invitert for å holde foredraget: "Framtidas skole- hva nå?"

Vår egen Preben Kjelsrud ledet oss gjennom dagens program. Her med Pia Elverhøi.

Jens Garbo var invitert for å holde foredrag om "Fornyelsen av læreplanen - i et profesjonsperspektiv."

 

Lærere og undervisningsinspektør på Drammen vgs. Fra venstre på bildet: Finn Hjalmar Pedersen (rettslære), Magnus Ruud (historie og religion), Terje Strange (norsk, religion, historie), Marianne Grønn (undervisningsinspektør), Erlend Staberg (norsk og samfunnsfag).  

" Jeg synes det er bra å samle skoler sammen, få samme informasjon og å starte med samme utgangspunkt. Når man skal løfte de store temaene så er det fint å ta det på overordnet måte, sier Erlend Staberg, og så er det trivelig å komme til St. Hallvard vgs."

 "Arbeidet med dagens program startes allerede i våres. foredraget til Pia var spot on. Vi får nå en ny forståelse av hvordan vi skal nå elevene med kritisk tenkning - enda større overføringsverdi av kunnskap og ferdigheter." Marianne Grønn.

 

Kulturelt innslag fra skolens musikklinje.

Spesialavdelingen ved St. Hallvard 

De ansatte i Spesialavdelingen hadde et eget opplegg med bl.a. instruktør Stein-Erik Næss fra Verge Opplæring.


Publisert 16. november 2018, oppdatert 14. august 2019.