Folkehelseinstituttets NUSS-studie

Vår skole skal være med i en undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien.

Hvert år får flere ungdommer i Norge smittsom hjernehinnebetennelse som kan være dødelig og gi varige mén. Folkehelseinstituttet trenger hjelp til forebyggende arbeid blant ungdom! Det er selvsakt frivillig å delta

Hva innebærer det å delta?
Fylle ut et elektronisk spørreskjema og ta en penselprøve fra halsen. Undersøkelsen foregår på skolen (i skoletiden) - du vil få godkjent fritak fra undervisning.

Les mer om studien og meld deg på via NUSS-studiens hjemmeside:

Påmelding og samtykke

 


Publisert 24. januar 2019, oppdatert 14. august 2019.