Vg2: Oppfølgning av konferansen med Unginvest

20. februar i år var nærmere tredve Vg2-elever og et tyvetalls lærere/rådgivere var samlet på Tollboden Hotell i Drammen på et heldagsseminar med UngInvest.

Elevene og lærerne jobbet i grupper hvor de sammen planla hvordan man kan legge til rette for at alle skal trives hver dag og lære så mye som mulig. Gruppene presenterer sine forslag for de andre på ulike vis, både muntlig, med illustrasjoner og til og med en og annen sang. Les mer om seminaret på Tollboden 20. februar. 

17. 6. blir det heldagsseminar for alle Vg2-elever

Nå er det altså tid for å følge opp resultatene fra Tollboden. Denne gangen skal alle Vg2 elever være med og de som var med på Tollboden får oppgaven med å være gruppeledere! 

Denne gangen blir det her på skolen og vi skal fortsatt jobbe sammen for å finne ut "hvordan skape en skole hvor alle opplever trygghet og tilhørighet".

Ingebjørg og Åse fra UngInvest starter prosessen med styrkekort etter velkomst. Det blir felles aktiviteter med mye spennende, samt lunsj, og på slutten av dagen ønsker vi å dele ut T-skjorter til alle og fremfør en felles dans i skolegården.

Gled dere til en super dag!


Publisert 14. juni 2019, oppdatert 14. august 2019.