Hvordan skape et enda bedre læringsmiljø?

Nærmere tredve Vg2-elever og et tyvetalls lærere/rådgivere var samlet på Tollboden Hotell i Drammen på et heldagsseminar med UngInvest 20. februar.

Dagens oppgave:

Hvordan kan vi sammen skape læringsfellesskap som får frem det beste hos hver enkelt, gir mestring og utløser engasjement, slik at alle lærer mest mulig og gleder seg til hver skoledag? 

Dagen ble åpnet av fylkesutdanningsdirektør Jan-Helge Atterås, leder for hovedutvalg for utdanning Sissel Urke og rektor Unni Aadalen. Deretter var det introduksjon til styrkebaserte verktøy ved Åse Falch og Ingebjørg Mæland som er veiledere fra UngInvest og som ledet seminaret. 

Elevene og lærerne blir så blandet i grupper hvor de sammen planlegger hvordan man kan legge til rette for at alle skal trives hver dag og lære så mye som mulig. Gruppene presenterer sine forslag for de andre på ulike vis, både muntlig, med illustrasjoner og til og med en og annen sang. Til slutt var det utdeling av kursbevis og plan for videre samarbeid.

Rektor Unni Aadalen var godt fornøyd med opplegget til UngInvest.- Gruppene jobbet bra sammen og det var latter og god stemning. Jeg har tro på innsatsen lagt inn i dag kan gi positive resultater for et enda bedre skolemiljø, sier hun.

Hva synes elevene?

Benjamin B. (2STA): Vi fikk bedre kontakt med lærerne, de fikk bedre tillitt til oss og vi fikk bedre tillitt til dem. Vi samarbeidet bra om hvordan vi kan lage "den perfekte skolen." Det kom mange gode ideer fra elever og lærere om hvordan vi kan lage et bedre miljø for alle.

Khudija (2STE): Det var veldig lærerikt! Jeg ble bedre kjent med lærerne og de andre på gruppa, det var veldig bra. Vi tenker over hvordan vi skal gjøre skolen bedre og da må vi som elever også ta i et tak. Vi må begynne med holdningene våre og hvis vi viser respekt og tar vare på hverandre så kan vi komme langt.

Arbeid i grupper.

Her er det litt å utforske.

Åse Falch, UngInvest

Elever og lærere/rådgivere jobber bra sammen :-)

Se flere bilder i karusellen under:


Publisert 21. februar 2019, oppdatert 14. august 2019.