Informasjon om skolestart 2018-19

Første skoledag er mandag 20. august. Her finner du informasjon om når de forskjellige trinnene skal møte

Vg1: Møter til individuelle oppstartsamtaler med kontaktlærer 20. og 21. august. Informasjon sendes hver enkelt elev noen få dager før skolestart. 

Vg2: Mandag 20. august kl. 08.35

Vg3: Mandag 20. august kl. 08.35


Publisert 30. juli 2018, oppdatert 14. august 2018.