Innlevering av lærebøker

Nå er de fleste ferdige med eksamen og det nærmer seg sommerferie. Det er tid for innlevering av skolebøker for Vg2 og Vg3.

Vg2 skal levere inn bøkene 19. juni (rom 118) - Se når klassen din skal levere!

Vg3 skal lever inn bøkene 18. juni (lesesalen) - Se når klassen din skal levere!

Vg1 leverte bøkene 11.6.

Hvis du ikke har anledning til å komme på oppsatt tid, så avtal annet tidspunkt med biblioteket!

•Husk at ALT skal leveres inn: lærebøkerbøker, bibliotekbøker, kalkulator, bordtennisracket, filmer etc.
•Viktig at lærer er med og passer køen.
•Elevene må ta av bokbind og fjerne løse ark og lapper inni bøkene.
•Bøker som ikke blir levert eller er ødelagt, må erstattes.
•De som ønsker å låne bøker over sommerferien må uansett først levere inn ALT, og komme igjen og låne etter lunsj, 19.6

God sommer!


Publisert 14. juni 2019, oppdatert 14. august 2019.