Klage på karakterer 2019

Informasjon om frister for klage på skriftlig eksamen og klage på standpunktkarakter.

Klage på skriftlig eksamen:

Klager i fagene norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, treningslære, engelsk, fransk, tysk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, psykologi og historie og filosofi kan hurtigbehandles.

 Klagen må da leveres på eget skjema i resepsjonen innen

mandag 24. juni 2019 kl. 15.00.

Hurtigklagebehandling gjennomføres i uke 26 i alle fag.

Vanlig klagefrist: torsdag 4. juli 2019

Klager som ikke hurtigbehandles, er ferdigbehandlet innen

tirsdag 10. september 2019.

Klageskjema leveres ut i resepsjonen eller lastes ned fra skolens hjemmeside. (Velg fanen Elever og foresatte og deretter skjemaer.)

Det understrekes at det er viktig å rådføre seg med faglærer før klagen sendes.

Karakteren kan både heves og senkes ved klage.


Standpunktkarakterklage:

Klagefristen for standpunktkarakter er:

10 dager fra da du kunne ha gjort deg kjent med karakterene på Skolearena,

det vil si  for vg3:  17 juni kl. 1200

og for vg1 og vg2: 24. juni kl. 1200 

Klagen leveres på eget skjema som deles ut i resepsjonen, eller lastes ned fra skolens hjemmeside. Før du eventuelt leverer en klage, bør du be faglærer om en begrunnelse for karakteren du har fått.

Se skjema på denne siden


Publisert 31. mai 2019, oppdatert 14. august 2019.