Fysikkelever demonstrerte mekanikk

De brukte kraftsensor og simuleringsprogram.

Fysikkelever på Vg2 bruker en digital kraftsensor tilkoblet et simuleringsprogram. De demonstrerer hvorfor det er tyngre å dra i gang, for eksempel et akebrett, enn det er å trekke det bortover. Årsaken er at friksjonen som bremser akebrettet er mindre etter at akebrettet har begynt å gli. Glidefriksjonen er mindre enn den maksimale hvilefriksjonen.

Faktaark fysikk for Vg2 (PDF

Faktaark fysikk for Vg3 (PDF)

Les om studiespesialisering 

Tekst/foto: Cecilie Digre


Publisert 15. februar 2019, oppdatert 14. august 2019.