I denne klassen kan de 24 ulike språk!

På skolen har vi elever med bakgrunn fra mange land og som kan mange ulike språk. 2STB er den klassen hvor de kan flest!

Det ble foretatt en uformell opptelling i anledning den internasjonale morsmålsdagen (21.2) og det viser seg at skolen har store språk-ressurser. Totalt kan man forstå og gjøre seg forstått på over 50 språk på St. Hallvard. Vi tok en prat med elevene i 2STB og spurte hva som er fordelene med å være flerspråklig og når de bruker de forskjellige språkene. 

1) Hva er fordelene ved å være flerspråklig?

- Man kan snakke med flere folk selv om de ikke kan engelsk

- Det er kontaktskapende

- Det er gøy å kunne snakke med mange

- Det skaper kulturforståelse og forbedrer sosiale relasjoner

2) Når og hvor brukes de ulike språkene?

-På ferie

-I hverdagen

- På internett eller når man leser

- Når man møter folk som snakker samme språk

- Hjemme

 

Her er en ordsky basert på språkene som snakkes på St. Hallvard. vgs:

 


Publisert 22. februar 2019, oppdatert 14. august 2019.