Vil du jobbe på St. Hallvard vgs.?

Skolen har ledig 100% fast stilling i fagene rettslære og religion og etikk, samt en vikarstilling i Informasjonsteknologi 1.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • 100% fast stilling i fagene rettslære og religion og etikk:  Søknadsfrist 03.05.19

 

  • Vikarstilling i Informasjonsteknologi: Søknadsfrist: 05.05.19

Se stillingsannonsene på bfk.no


Publisert 24. april 2019, oppdatert 14. juni 2019.