Vil du være med å påvirke skolehverdagen?

24. januar skal det velges nytt styre for elevrådet som er en viktig medspiller i skolesamfunnet. Valg av elevråd følger kalenderåret. Styret har stor mulighet til å påvirke på mange områder

De vervene som skal fylles er leder, nestleder, sekretær og komiteledere.

Her kommer en kort omtale av vervene:

Leder: Lederen av elevrådet. Styrer alle møter, holder jevnlig kontakt med ledelsen på skolen og blir elevrådets talerør. Elevrådslederen deltar på elevorganisasjonens arrangementer gjennom åretfor å skape et bedre elevråd.

Nestleder: Er en del av elevrådsstyret og er stedfortreder for lederen om nødvendig. Bidrar i interne avgjørelser i elevrådsstyret.

Sekretær: Skriver referat til hvert elevrådsmøte, og gjør dette tilgjengelig for hele elevrådet i etterkant.

Komitéledere (Styremedlemmer) 3 stk.: Opptar de tre siste plassene i styret. Opptrer også som ledere av midlertidige komitéer/grupper under elevrådsmøter og prosesser.

Valg av leder vil være direkte, dvs. at hver elev på skolen får anledning til å stemme. De øvrige vervene avgjøres indirekte ved at de tillitsvalgte i klassene stemmer. Så om du kunne tenke deg noen av disse spennende og lærerike vervene, send ditt navn til Preben Kjelsrud på It's L. Skriv på hvilke verv du kunne tenke deg og klasse du kommer fra. Frist for å melde seg er fredag 18. januar kl. 12.00.

Lykke til!


Publisert 11. januar 2019, oppdatert 14. august 2019.