Info om utlevering av lærebøker

Bokutlevering skjer mandag 19. og tirsdag 20. august. Sjekk tidspunktet for når klassen din skal hente bøker! Vg2 og Vg3 må huske elevkortet!

Lærebøkene får du utdelt i følge med klassen og lærer til et gitt tidspunkt. Sjekk når du får utdelt skolebøker

Vg1 - felles utlevering av bøker 

Vg2 - felles utlevering av bøker

Vg3 - felles utlevering av bøker

 

Viktig informasjon om lærebøker

Du får låne lærebøkene og du har ansvaret for å ta best mulig vare på dem i løpet av skoleåret

Vi forventer at du leverer dem tilbake i omtrent samme stand som da du fikk dem. Du kan ikke notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene. Noen skal ha bøkene etter deg!

Bøkene du får utdelt er registrert på deg! 

Du må passe på akkurat de bøkene du får utdelt, for de er registrert på navnet ditt i datasystemet. Det er fort gjort å forbytte med en klassekamerat hvis de ikke er merket med navn og da kan man ende opp med at en annen mister den boken du fikk utdelt. Lærebøkene er kostbare og de som blir borte må nemlig ertstattes. Det betyr at du må betale skolen for bøkene som ikke er innlevert innen fristen på slutten av skoleåret. Det er viktig å sette bokbind på bøkene og å merke dem med navn, klasse og skoleår. Du får mer informasjon om bokbind og merking av bøker ved skolestart.

Behandle bøkene pent

Hvis bøkene du leverer inn på slutten av skoleåret er i en slik stand at de ikke kan lånes ut videre, for eksempel hvis permer er revet av, sider revet ut, eller er klusset i, hvis den har vært i vann e.l., kan du risikere å måtte erstatte den. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Ikke legg fra deg bøkene i klasserom eller ulåste skap

Hvis du legger fra deg bøker i klasseom eller andre steder på skolen hvor andre ferdes, er det fort gjort at de blir borte. Det er stor sjanse for at noen andre tror at det er sin bok og stikker av med den, spesielt hvis den ikke er merket med navn, klasse og det er satt på bokbind. Så et godt råd er å alltid låse bøkene inn i skap hvis du ikke har de med deg.


Publisert 15. august 2019, oppdatert 15. august 2019.