Fremmedspråklig?

Mange etterspør informasjon om koronaviruset, hjemmekarantene og isolasjon. Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert brosjyrer og filmer på mange ulike språk.

Disse forklarer både generelt om viruset COVID -19 og om hvordan du skal forholde deg.

Generell info om koronavirussykdom på 24 forskjellige språk samt video på en del språk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

og info om hjemmeisolering og karantene på 24 språk og også her videoer på en del språk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

 

Generell info om koronavirussykdom på 24 forskjellige språk samt video på en del språk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

og info om hjemmeisolering og karantene på 24 språk og også her videoer på en del språk:

https://iwww.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Publisert 19. mars 2020, oppdatert 29. mai 2020.