Rektor: Imponert over elevene og lærerne

Nå har skolen vært stengt i en uke og vi vet ikke helt hvor lenge det skal være slik. Alle skoler opplever nå en meget spesiell hverdag og et helt nytt og annerledes læringsarbeid!

Kaia Erlandsen, rektor.

- Jeg er meget imponert over elevenes og lærernes evne og vilje til omstilling og praksisendring, sier rektor ved St. Hallvard videregående skole, Kaia Erlandsen.

Alle elever får nå digital opplæring i alle fag. Vi prøver å følge timeplanen slik at de har undervisning i fag i forhold til den. Har eleven for eksempel norsk i 1.time mandag, ja så er det også slik i den digitale skolen. Det kan være avvik fra vanlig timeplan, men da får elevene beskjed om det.

Vi prøver å unngå bruk av for mange digitale kanaler, men opplever at elevene er flinke til å svitsje fra den ene til den andre. Vi prøver også å unngå for mange innleveringer og vil gi elevene utvidede tidsfrister, også fordi stor belastning betyr treghet i systemene.

Noen lærere og elever har små- og halvstore barn/søsken rundt seg hele dagen. De skal aktiviseres og hjelpes med skolearbeid og mye annet. Andre lærere og elever har en bosituasjon som gjør det vanskelig med optimal digital undervisning/opplæring. Det er derfor viktig med raushet og forståelse begge veier, lærere overfor elever og elever overfor lærerne.

Vi skal ikke møtes i store grupper og vi skal i størst mulig grad holde oss hjemme. Det kan være utfordrende for både elever og foresatte. Det er også slik at elever kan føle seg ensomme og utestengt og jeg gjør oppmerksom på skolens tilbud om hjelp og noen å prate med. Sjekk hjemmesiden vår for mer info om kontakt med elevtjenesten/rådgiverne og helsesykepleier.

Mange foresatte opplever kanskje behovet for mer hjelp med skolearbeidet som krevende. Det viktigste dere kan bidra med er å minne våre elever på det faktum at hvis din datter/sønn gjør sitt beste i den situasjonen HUN/HAN er i, så er det mer enn godt nok.

Samarbeid med hjemmet er svært viktig for oss og jeg vil ønske oss alle lykke til videre med læringsarbeidet i denne svært spesielle situasjonen.

Med vennlig hilsen,

Kaia Erlandsen

rektor


Publisert 20. mars 2020, oppdatert 29. mai 2020.