Viktig informasjon

Skolen har i dag mottatt en trist melding om at en av våre elever i vg1 døde i går av sykdom.

Skolen er sterkt preget av det triste budskapet.  Dødsfallet settes ikke i sammenheng med koronaviruset.

Klassen som eleven gikk i, følges tett opp gjennom klassens kontaktlærere og skolens støtteapparat.


Publisert 3. mars 2020, oppdatert 5. juni 2020.