Innlevering av lærebøker!

Nå er det tid for å levere inn alt du har lånt på biblioteket. Sjekk nøye plan for når og hvor din klasse skal levere bøkene!

Ønsker du å lese noe i sommer, må du først levere inn boka, så kan du låne den for sommeren. NB: Husk at kalkulatorer, bordtennistracketer og biblioteksbøker også skal leveres inn.

Viktig å merke seg:

  • Bøkene skal kun leveres på det rommet som er oppgitt. Hvis du ikke kan møte til oppgitt dato skal bøkene leveres til biblioteket så snart som mulig, ikke til lærer, resepsjon eller andre.
  • Husk å tømme skapet! Her ligger det kanskje noen bøker?
  • Før innlevering fjerner du bokbind, notater, lapper etc. fra bøkene
  • Bøker som ikke er innlevert innen fristen (med mindre annet er avtalt), blir fakturert.
  • Hvis bøkene er fillete eller ødelagt av vann e.a. er det mulig at du må erstatte dem. Viser til Reglement for utlån av lærebøker.

Slik blir den praktiske gjennomføringen:

På grunn av smittevern har vi satt av bedre tid til innleveringen. Klassen møter opp til det aktuelle innleveringsstedet med lærer og elevene leverer etter tur. Bøkene bør være klargjort (lapper og bokbind fjernet) samt at de ligger med strekkoden opp. Bøkene må holdes fram med strekkoden slik at de skannes en og en. Når alle er skannet inn blir eleven vist hvor bøkene skal legges på plass. Slik unngår vi at flere tar på samme bøker.

Kontakt biblioteket hvis det er noe du lurer på! Du må avtale et tidspunkt for alternativ innlevering hvis nødvendig. Det er viktig at du leser innleveringsplanen nøye da det er en del varierende tider på grunn av at enkelte klasser er på tur de siste dagene.

Merk Vg1: 1sta skal levere ALLE bøker, men resten av klassene i Vg1 trenger ikke å levere/kan beholde samfunnsfag, engelsk, naturfag og matte.

Plan for innlevering:

Innleveringsfrist er siste skoledag 19. juni.

 

GOD SOMMER!


Publisert 8. juni 2020, oppdatert 30. juni 2020.