Is til elevene

Elevene var lovet is i forbindelse med 1000- års jubileet for fødselen til [helgenen] St. Hallvard.

 I likhet med andre arrangement i vår, ble skolens markering avlyst på grunn av smittevernhensyn. Is skulle elevene uansett få!  Her deler Preben Kjelsrud (Leder for språk og samfunnsfag) ut ulike typer iskrem.


Publisert 26. mai 2020, oppdatert 30. juni 2020.