Fagarbeider på spesialavdelingen

Vi har ca. fem stillinger som fagarbeidere, to vikariater og inntil tre faste stillinger for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser.

Søknadsfrist 11.5.

Les hele utlysningen på Viken.no 

De faste stillingene utgjør 89 % hver, vikariatene utgjør inntil 89 % og følger skolens ordinære undervisning inkl. plandager.
Vi ønsker i tillegg å knytte til oss tilkallingsvikarer.

St. Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, studiespesialiserende fag og idrettsfag. Skolen har 700 elever og 130 ansatte. Ved skolen er det en egen avdeling for 16 elever med sammensatte funksjonsnedsettelser og lærevansker.


Publisert 29. april 2020, oppdatert 5. juni 2020.