Oppstart for enkelte elever ved spesialavdelingen tirsdag 28. april

Tirsdag 28. april åpner skolen igjen for noen av elevene på spesialavdelingen.

Vi forbereder oss nå godt og gjennomfører smittereduserende tiltak, slik at elever og ansatte skal føle seg trygge når de kommer tilbake til skolen.
De elevene som skal tilbake har fått eksakt beskjed fra sin kontaktlærer.

Les også mer om gjenåpning av skoler på viken.no.


Publisert 24. april 2020, oppdatert 5. juni 2020.