Samenes nasjonaldag 6. februar

Den 6. februar feires samenes nasjonaldag i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen har også navnet Samefolkets dag og Samisk folkedag.

Samefolkets dag feires til minne om det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim den 6. februar 1917. For første gang møttes samer fra svensk og norsk side for å arbeide for felles samiske saker over grensene. Den samiske nasjonaldagen ble vedtatt på Samekonferansen i 1992, og ble feiret for første gang i 1993. I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.

Ressurssider om samenes nasjonaldag:

Nasjonaldag og nasjonale symboler – Sametinget
Samenes nasjonaldag – ressurser som finnes på læremiddelportalen Ovttas om samenes nasjonaldag
Samenes nasjonaldag (fn.no)

 

Disse YouTube-filmene er også en fin måte å lære litt samisk:


https://www.youtube.com/watch?v=-m6jPX8jtpQ – Lær å telle på samisk

https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI – Lær samisk på 1 – 2 – 3

https://www.youtube.com/watch?v=vT7FprRfPRA – Her lærer du å si hva du heter på samisk og spørre hva noen heter

https://www.youtube.com/watch?v=6YpDkXBVO_o – Litt hilsning og hvordan si alfabetet

https://www.youtube.com/watch?v=8G1D3UTcihI – Diverse spørsmål.!

https://www.youtube.com/watch?v=hvjxCtSo95I – Fortelle litt om seg selv + Tallene fra 11-20


 

Kilde: samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no og bibliotek.tromsfylke.no


Publisert 4. februar 2020, oppdatert 30. juni 2020.