Tildelt profesjonsstipend

Vår danselærer Kathrine Jacobsen ble tildelt Norske Dansekunstneres profesjonsstipend 8. mai 2020. Gratulerer!

Foto: Fred Arne Wergeland

Kathrine danset seg igjennom kortfilmen "Bestemors Hus" som hun laget sammen med kusinen sin. -I filmen danser jeg gjennom huset til bestemoren vår og tar et siste farvel med henne og huset, sier hun. Til daglig jobber hun som danselærer på MD-bygget og underviser hovedsakelig moderne dans/samtidsdans.  

- Jeg er veldig glad og takknemlig over å få dette stipendet, sier Kathrine. Det gir muligheten til videre fordypning i et danserisk kortfilmprosjekt jeg har jobbet med en stund nå. Anerkjennelsen fra egne kollegaer i dansemiljøet betyr også veldig mye og gir en sterk motivasjon. Å motta dette stipendet har påminnet meg om hvor viktig det er å ikke gi seg hvis man virkelig vil noe.

Kanskje det kan være en inspirasjon for elevene våre på St. Hallvard? - Å tro på seg selv, igjen og igjen, og gjøre det man har aller mest lyst til her i livet.

Profesjonsstipendet fra Norske Dansekunstnere tildeles på kunstfaglig bakgrunn, skal motivere til videre engasjement og arbeid for dansekunsten, samtidig som det skal stimulere til kunstnerisk utvikling. 

 


Stipendkomiteen i Norske dansekunstnere sier følgende om tildelingen:

Mottageren av årets profesjonsstipend for film har jobbet med dans og film siden 2011. Filmene er prisnominerte og vises både på norske og internasjonale filmfestivaler.

Vår kandidat har en bachelor i dans fra Universitet i Stavanger, og en master innen dansevitenskap fra NTNU. I tillegg etterutdanning innen samtidsdans, koreografi og praksisveiledning fra bl.a. Amsterdam, New York og Kunsthøgskolen i Oslo.

En pågående interesse i kunstnerskapet er å utforske uttrykksmuligheter og historiefortellinger i kortfilmformatet med utgangspunkt i undersøkelsen av egen historie i tilknytning til steder.

Filmarbeidet opplever vi, bringer på en stille og kraftfull måte sammen dokumentar og poetisering og favner tematikk og følelser som er personlig og universelle til samme tid. Gjennom bevegelser, både danseriske og hverdagslige løftes stemmer og fortellinger som vanligvis ikke er så synlige og hørbare frem på film-lerret, og på denne måten bidrar kunstneren til et større mangfold av fortellinger, noe vi er glade for.

Vi er glade for at vi har mulighet til å bidra på veien med dette arbeidet som vi mener på en god og unik måte er med på å bringe dans på film ut til et stadig større publikum.

Det er med stor glede vi annonserer årets verdige mottager av profesjonsstipendet innen kategori film: Kathrine Jacobsen.

Kathrine Jacobsen. Foto: Erika Hebbert


Publisert 13. mai 2020, oppdatert 5. juni 2020.