Trusler

Truslene som er mottatt ved skoler rundt i landet i går og i dag, inkludert vår skole, er vurdert av politiet til ikke å være reelle.

På politiets anbefalinger opprettholder vi normal skoledag, og gjennomfører planlagte arrangementer på vanlig måte.

Ved endringer i situasjonen vil det legges ut ny informasjon her - etter samråd med politiet.


Publisert 22. januar 2020, oppdatert 5. juni 2020.