Om skolen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Velkommen til St. Hallvard vgs

St. Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, studiespesialiserende fag, idrettsfag og frisørfag.

Skolen har 725 elever og 130 ansatte. Ved skolen er det en egen avdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser.

Det er inspirerende og lærerikt - for alle - på St. Hallvard.

Skolens visjon:

  • Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og stort engasjement – der alle trives!
  • Alle blir sett, hørt og respektert – for den de er!
  • Alle opplever personlig mestring og gode læringssituasjoner.

Publisert 15. august 2012, oppdatert 29. juni 2016.