Om skolen

Velkommen til St. Hallvard vgs

St. Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har et rikt og variert tilbud innenfor utdanningsprogrammene studiespesialiserende fag, musikk, dans, drama og idrettsfag. Vi har også en egen avdeling for elever med nedsatt funksjonsevne. Til sammen teller vi ca. 700 elever og 130 ansatte.

Det er inspirerende og lærerikt - for alle - på St. Hallvard.

Skolens visjon:

  • Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og stort engasjement – der alle trives!
  • Alle blir sett, hørt og respektert – for den de er!
  • Alle opplever personlig mestring og gode læringssituasjoner.

Rektor Kaia Erlandsen


Publisert 15. august 2012, oppdatert 20. januar 2020.