Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
BFK Eiendom
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
elisabeth...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser