Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Fylkesadvokater
Kontor
Fylkesadvokater
Stilling
Advokat
Telefon
E-post
Geir.Atle....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser