Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Økonomiavdelingen
Kontor
Budsjettenheten
Stilling
Financial Controller/Regnskapssjef
Telefon
E-post
Anne.Greth...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser