Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Personalavdelingen
Kontor
Personalstøtte
Stilling
Rådgiver personalavdelingen BFK
Telefon
+4748266468
E-post
Julie....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser