Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Hallingdal
Stilling
Praksisplass
Telefon
E-post
Bjorn.Eri...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser