Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Midtfylket
Stilling
Instruktør/Arbeidsleder
Telefon
E-post
bjorn.skr...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser