Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
arbeidsleder
Telefon
E-post
Inger.Krist...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser