Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
Instruktør AIB
Telefon
+4732261250
E-post
ellen.nyh...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser