Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
Lærer
Telefon
+4732261268
E-post
rolf.si...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser