Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
arbeidsleder
Telefon
+4732261257
E-post
kjell.arn...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser